1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Pardavėjas – Edmundas Henrikas Jastramskas, Šventežerio g. 44, Šventežerio k., Lazdijų r. 67203.

1.2. Pirkėjas – veiksnus fizinis asmuo, juridinis asmuo, visų minėtų asmenų įgalioti atstovai.

1.3. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.4. Pardavėjo banko sąskaita – LT304010051003728924 , Luminor DnB.

1.5. Šios internetinės parduotuvės naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir Edmundo Henriko Jastramsko (toliau – Pardavėjas) teises bei pareigas, paslaugų ir prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo, grąžinimo tvarką, šalių (Pirkėjas ir Pardavėjas kartu) atsakomybę bei kitas nuostatas, Pirkėjui įsigyjant paslaugas ir prekes elektroninėje parduotuvėje www.ekologinis.lt.

1.6. Pirkėjas pateikdamas užsakymą patvirtina, kad susipažino su Taisyklėmis, jos yra aiškiai suprantamos ir Pirkėjas įsipareigoja jų laikytis.

1.7. Pardavėjas turi teisę bet kada keisti ir pildyti Taisykles. Tolimesniems Pirkėjo ir Pardavėjo santykiams galioja pirkimo metu galiojusios Taisyklės. Pateikdamas užsakymą po taisyklių pakeitimo, pirkėjas patvirtina, kad susipažino su pakeitimais ir juos aiškiai supranta bei įsipareigoja jų laikytis.

1.8. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad remiantis taisyklių 2 punktu Pirkėjas turi teisę pirkti paslaugas ir prekes www.ekologinis.lt el. parduotuvėje.

1.9. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas www.ekologinis.lt el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, užpildęs užsakymo formoje privalomus laukus ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“

1.10. Kiekviena sutartis (sutarčiai prilyginamas pateiktas užsakymas), sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma www.ekologinis.lt el. parduotuvėje. Sutarties sudarymo vieta laikoma Lietuvos Respublika.

2. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes tinklalapyje www.ekologinis.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.

2.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

2.3. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

2.4. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

2.5. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve www.ekologinis.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis nustatytų Taisyklių, Privatumo politikos, kitų sąlygų, kurios nurodytos www.ekologinis.lt, nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

2.6. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už užsisakytas paslaugas ar prekes, pristatymo paslaugą ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3. PARDAVĖJO TEiSĖS IR PAREIGOS

3.1. Pardavėjas įsipareigoja stengtis sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės www.ekologinis.lt teikiamomis paslaugomis.

3.2. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

3.3. Pardavėjas garantuoja prekių kokybę.

3.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo teisę į privatumą (Pirkėjo asmeninę informaciją, kuri nurodoma elektroninės parduotuvės registracijos metu).

3.6. Jei Pirkėjas bando piktavališkai pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ir veikimui, Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo sustabdyti, nutraukti ir apriboti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už nuostolius, kuriuos patirs Pirkėjas.

4. PASLAUGŲ IR PREKIŲ KAINOS, ATSISKAITYMO UŽ PREKES TVARKA IR TERMINAI

4.1. Paslaugų ir prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis elektroninėje parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

4.2. Už užsisakytas paslaugas ir prekes pirkėjas atsiskaito naudojantis el. bankininkyste per paysera.lt mokėjimų sistemą. Pinigus pirkėjas perveda į www.ekologinis.lt el. parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje.

4.3. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant, nes tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių išsiuntimo terminas.

4.4. Sąskaita faktūra, pirkėjui paprašius, siunčiama pirkėjui el. būdu registracijos metu nurodytu el. pašto adresu.

5. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

5.1. Klientas turi teisę be priežasties per 14 dienų atšaukti užsakymą ir užsakytą produktą pakeisti arba grąžinti. Nurodytasis 14 dienų laikotarpis prasideda tada, kai Klientas gauna prekę.

5.2. Grąžinimo atveju, norėdamas panaikinti užsakymą, Klientas turi nusiųsti prašymą el. paštu info@ekologinis.lt arba informuoti telefonu +37060015834.

Prašyme nurodyti pirkimo datą, užsakymo numerį ir priežastį dėl kurios grąžinama prekė.

5.3. Klientas prekes grąžina per 14 dienų. Pardavėjas turi teisę sulaikyti bet kokį grąžinimą kol prekė bus gauta ar kol Klientas pateiks įrodymus, patvirtinančius Prekės grąžinimą.

5.4. Klientas Gaminį gali grąžinti pardavėjo ūkyje adresu: Šventežerio g. 44, Šventežerio k., Lazdijų. 

5.5. Keitimo atveju Pardavėjas išsiunčia Klientui naują Gaminį iškart po keičiamo Gaminio gavimo. Pakartotinio prekės pristatymo išlaidas dengia Pardavėjas.

5.6. Gaminys gali būti pakeistas tik kitu tokios pačios vertės gaminiu.

5.7. Pardavėjas Kliento pirkinio sumą grąžina per 14 dienų nuo gaminio gavimo į El. parduotuvę. Pinigai grąžinami į tą pačią banko sąskaitą, iš kurios Klientas atliko mokėjimą. 

5.8. Jei grąžinama visa Užsakymo suma, Pardavėjas grąžina Klientui visą Sutartyje nurodytą sumą, taip pat ir pristatymo išlaidas. Jeigu grąžinama suma tik už dalį prekių, pristatymo suma negrąžinama.

5.9. Jei Pardavėjas pastebi ilgalaikį nepagrįstos grąžinimo veiklos modelį, Pardavėjas turi teisę deaktyvuoti Kliento paskyrą. Nepagrįstas grąžinimas apima neįprasto kiekio produktų užsakymą ir grąžinimą, pažeistų gaminių pakartotinį grąžinimą ir susidėvėjusių prekių grąžinimą. Jei, Kliento nuomone, Kliento paskyra buvo išaktyvinta nepagrįstai, Klientas gali susisiekti el.paštu info@ekologinis.lt.

6. ATSAKOMYBĖ

6.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

6.2. Pirkėjas atsako už registracijos duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo registracijos duomenimis, už trečiosios šalies atliktus veiksmus atsako Pirkėjas.

6.3. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.4. Pardavėjui civilinė atsakomybė už nuostolius (žalą) yra taikoma tik tais atvejais, kai jie padaryti dėl pardavėjo ar jo darbuotojų tyčios ar didelio neatsargumo.

6.5. Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodymo priemonė teisme). Pirkėjas įsipareigoja saugoti savo asmeninius prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti bei užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

6.6. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

7. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS APSAUGA

7.1. Elektroninėje parduotuvėje esantis turinys priklauso Edmundui Henrikui Jastramskui ir yra saugomas LR aktų nustatyta tvarka. Draudžiama kopijuoti ar naudoti www.ekologinis.lt svetainę ar joje esančią informaciją be raštiško Edmundo Henriko Jastramsko sutikimo.

8. ASMENS DUOMENYS

8.1. Paspausdamas mygtuką „Apmokėti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis (ar jo atstovai) sutinka pateikti Pardavėjui šiose Taisyklėse ir registracijos formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų internetinės prekybos tikslu.

8.2. Pažymėdamas punktą „Gauti naujienas“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai sutinka, kad Pardavėjui pateiktus Pirkėjo ir (ar) jo atstovų asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslu. Pardavėjas nurodo, kad Pirkėjo ir jo atstovų asmens kodų tiesioginės rinkodaros tikslu Pardavėjas netvarkys.

8.3. Užsakyti prekes www.ekologinis.lt elektroninėje parduotuvėje galima:

8.3.1. Užsiregistravus www.ekologinis.lt elektroninėje parduotuvėje – įvedant prašomus registracijos duomenis.

8.3.2. Neužsiregistravus www.ekologinis.lt elektroninėje parduotuvėje.

8.4. Užsakydamas prekes 8.3 taisyklių punkte nurodytais būdais, reikiamuose Pardavėjo pateikiamuose laukuose turi nurodyti būtinus užsakymo įvykdymui Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, pristatymo adresą, telefono numerį ir el. paštą. Sutikdamas, kad nurodytu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymų vykdymui.

9. PREKIŲ PRISTATYMAS

9.1. Prekes Lietuvos teritorijoje (išskyrus Neringos miestą) pristato transporto įmonės.

9.2. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo gavimo vietos, todėl jeigu siuntos adresas patenka į apmokamų vietų sąrašą, galutinę kainą sužinosite tik užsakymo pabaigoje. Jeigu norite siųsti prekes į mokamas vietas geriausia būtų susisiekti su mumis el. paštu info@ekologinis.lt ir aptarsime galimybes.

9.3. Įprastai prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 1 – 3 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą, jei prekės yra Pardavėjo sandėliuose. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per ankstesniame sakinyje nurodytą terminą, ypač jei užsakomos prekės gaminamos tik gavus užsakymą.

9.4. Tiksli prekių pristatymo data ir laikas nurodoma Pardavėjo Pirkėjui pateikiamame pranešime el. pašto adresu, Pirkėjo nurodytu registracijos formoje. Atitinkamai Pirkėjas, sudaręs pirkimo ir pardavimo sutartį, įsipareigoja kiekvieną dieną tikrinti minėto el. pašto dėžutę, iki bus gautas pranešimas dėl prekių pristatymo.

9.5. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

9.5.1. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo(ų), Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime.

9.5.2. Nustačius prekių kiekio ir/ar kokybės ir/ar asortimento neatitikimą(us), Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju transporto įmonės atstovas kartu su Pirkėju ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame pažymi rastus pažeidimus.

9.5.3.  Pirkėjui ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime bei pažymėjus apie siuntos pakuotės pažeidimą, laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje siuntos pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka  pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos. Tai negalioja paslėptam prekės brokui.

9.5.4. Pirkėjui ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka  pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas.

9.6. Pristačius prekes pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.

10. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

10.1. Jei Pirkėjas (vartotojas) atsisako prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, prekė grąžinama Pardavėjo sąskaita ir Pirkėjo už prekę sumokėti  pinigai grąžinami per 14 dienų nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą.

10.2. Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Grąžinama prekė turi būti tinkamai supakuota, kad nebūtų pažeista pakuotė.

10.3. Visais grąžinimo atvejais pirkėjas pirmiausia privalo kreiptis nurodytais konktaktais ir vykdyti grąžinimą tik gavęs informaciją iš pardavėjo

11. BENDRA ATSAKOMYBĖ

11.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

11.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

11.3. Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

11.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

11.5. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

11.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.

12. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

12.1. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka pateikti Pardavėjui savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiek Pirkėjo ir (ar) jo atstovų identifikavimo, sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos), tiek tiesioginės rinkodaros tikslais. Pardavėjas nurodo, kad Pirkėjo (jei šis yra fizinis asmuo) ir jo atstovų asmens kodų tiesioginės rinkodaros tikslu Pardavėjas netvarkys.

12.2. Uždėdamas varnelę ties „Naujienų prenumerata“, Pirkėjas nurodo, kad jis ir (ar) jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad Pardavėjui pateikti jų asmens duomenys būtų teikiami Pardavėjo pasirinktiems tretiesiems asmenims tiesioginės rinkodaros tikslu, kaip aptarta kitame sakinyje. Varnelės ties „Naujienų prenumerata“ uždėjimu Pirkėjas nurodo, kad jis ir (ar) jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka gauti informacinę ir reklaminę medžiagą apie paslaugas, prekes iš Pardavėjo ir (ar) iš jo pasirinktų trečiųjų asmenų registracijos formoje nurodytu ir (arba) kitu Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktu adresu ir (arba) SMS žinute ir (ar) skambučiu į nurodytą mobiliojo telefono numerį, ir (arba) elektroniniu paštu.

12.3. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis (jei Pirkėjas yra fizinis asmuo) ir jo atstovai yra informuoti apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys.

12.4. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.

 13. INFORMACIJOS SIUNTIMAS

13.1. Pardavėjas pranešimus užsakymo vykdymo tikslais siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

13.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje pateiktais duomenimis (telefonu +370 60031488 ir el. paštu info@ekologinis.lt).

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos) laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

14.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Informacija apie internetinių ginčų sprendimus pagal str. 14 paragr. 1 ODR (Internetinių ginčų sprendimo reglamentas):

Europos Komisija duoda galimybę klientams išspręsti internetinius ginčus pagal str. 14 paragr. 1 ODR (Internetinių ginčų sprendimo reglamentas) ant vienos iš jų platformų. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) pasitarnauja kaip vieta, kurioje vartotojai gali bandyti pasiekti sprendimus, kylančius iš pirkimo internetu ir paslaugų teikimo sutarties, be teismo įsikišimo.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Arba Reset password